NHẬN TƯ VẤN

Trang chủ

Giới thiệu

Học phí

Cảm nhận

Liên hệ

VÀO HỌC

Điều khoản

Dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1. Về tài khoản sử dụng: Khi đăng ký tài khoản, người sử dụng (NSD) phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về Tên, Email, Số điện thoại, Mã thẻ… Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc hỗ trợ NSD trong quá trình sử dụng dịch vụ tại https://app.futurekids.vn. Vì vậy khi có những rủi ro, mất mát sau này, FutureKids chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. Những thông tin này sẽ được dùng làm căn cứ để hỗ trợ giải quyết.

2. Mật khẩu của tài khoản (MKTK): Sau khi thanh toán, Trong phần quản lý tài khoản, đối với một tài khoản, NSD sẽ có một mật khẩu. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào các website và các dịch vụ trong hệ thống của FutureKids. NSD có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, FutureKids sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

3. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào các khóa học của FutureKids. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Mỗi một tài khoản sử dụng chỉ được sử dụng, quản lý bởi một người sử dụng duy nhất. Tuyệt đối không được có hành vi chia sẻ, cung cấp thông tin tài khoản cho người khác sử dụng để đăng nhập vào hệ thống của FutureKids. Việc từ 2 người trở lên cùng sử dụng chung một tài khoản khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản ngay lập tức.

5. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của các khóa học trong hệ thống của FutureKids. Nghiêm cấm việc sử dụng chung tài khoản.

6. Nghiêm cấm việc phát tán nội dung các bài học trên hệ thống của FutureKids ra bên ngoài. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền.

7. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của FutureKids. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoản cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

8. Khi giao tiếp với người dùng khác trong hệ thống dịch vụ của FutureKids, NSD không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người khác. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

9. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người sử dụng khác trong hệ thống dịch vụ của FutureKids. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc xóa tài khoản.

10. Khi phát hiện những vi phạm như vi phạm bản quyền, hoặc những lỗi vi phạm quy định khác, FutureKids có quyền sử dụng những thông tin mà NSD cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

11. Trong những trường hợp bất khả kháng như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, hoặc do thiên tai .v.v. NSD phải chấp nhận những thiệt hại nếu có.
12. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của Nhà nước… Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của NSD đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

13. Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề chính trị, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị sắc tộc. Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của các sản phẩm, dịch vụ, khóa học trong hệ thống FutureKids dưới bất kỳ hình thức nào, phương thức nào. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đối với tài khoản hoặc xử lý trước pháp luật nếu cần thiết. Mọi thông tin cá nhân của NSD sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Như trên đã nói, mọi thông tin đăng ký của NSD sẽ được bảo mật, nhưng trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.

14. Đảm bảo tuân thủ các quy định trên Website, không sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn các phần mềm, các mã nguồn, các virus, ……có tính chất gây tổn hại hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động của Website FutureKids.
FutureKids có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của NSD trong các trường hợp người đó vi phạm những quy định kể trên mà không cần sự đồng ý của người sử dụng.
FutureKids có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên Website hoặc các kênh truyền thông chính thức khác của FutureKids.

15. Quyền riêng tư của trẻ em :
- Chúng tôi khuyến khích phụ huynh hướng dẫn cho con cái của mình về quyền riêng tư và cách sử dụng thông tin của các em trên Internet. Trẻ em nên không bao giờ tiết lộ tên, địa chỉ hoặc số điện thoại của mình hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà không có sự cho phép trước của cha mẹ.
Chúng tôi coi một người dùng là trẻ em nếu người dùng đó dưới 13 tuổi, trừ khi có quy định nghiêm ngặt hơn được áp dụng ở quốc gia cư trú của người dùng đó. Ở các nước Liên minh Châu Âu (EU), người dùng dưới 16 tuổi được coi là trẻ em, trừ khi quy định bảo vệ dữ liệu của quốc gia cư trú của người dùng đó quy định độ tuổi khác. Phụ huynh phải thực hiện các quyền riêng tư cho con cái của mình.

- Nếu chúng tôi thấy bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi hướng đến người dùng dưới độ tuổi hợp pháp tối thiểu bắt buộc tại quốc gia cư trú của người đó, chúng tôi có thể chặn người dùng đó sử dụng Dịch vụ hoặc cung cấp thông tin, và/hoặc giới hạn việc thu thập thông tin từ người dùng đó như được mô tả cụ thể dưới đây.
Theo đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em liên bang năm 1998 (COPPA) và luật trẻ em Việt Nam, chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới mười ba (13) mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Thông tin của trẻ được sử dụng với mục đích:
+ Để đo lường hiệu suất của người dùng trẻ em trong các hoạt động học tập, giải trí trong ứng dụng
+ Để phân tích, cung cấp các nội dung rèn luyện phù hợp với lứa tuổi của trẻ
+ Nhận diện trong các bảng thành tích của trẻ

- Khi người dùng tạo tài khoản FutureKids, chúng tôi thu thập tuổi của họ và so sánh với tiêu chuẩn địa phương. Người dùng trẻ em được phép tạo tài khoản người dùng nhưng chúng tôi yêu cầu họ cung cấp địa chỉ email của cha mẹ thay vì địa chỉ email của chính họ. Chúng tôi cũng ngăn người dùng trẻ em cung cấp tên riêng của họ vì chúng tôi không cần thông tin đó.

- Sau khi đăng ký, chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho phụ huynh về các quy tắc bảo mật và thông tin của FutureKids liên quan đến người dùng trẻ em và gia đình, bao gồm dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu cá nhân đó. Email cũng giải thích cách cha mẹ có thể yêu cầu FutureKids truy cập, thay đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân về con họ.

- Người dùng trẻ em nhận được sự đối xử đặc biệt sau:
+ Quảng cáo được đặt thành nội dung an toàn cho gia đình.
+ Trang hồ sơ bị ẩn, ngăn trẻ nói tên, vị trí hoặc tiểu sử của chúng.
+ Tải lên ảnh đại diện bị tắt.
+ Email quảng cáo bị vô hiệu hóa.
+ Bảng xếp hạng bị tắt.
+ Diễn đàn thảo luận bị vô hiệu hóa.
+ Hồ sơ của trẻ được đặt ở chế độ riêng tư và ẩn khỏi các tìm kiếm của người dùng khác.
+ Những người dùng khác không thể theo dõi đứa trẻ.
Khả năng theo dõi người dùng khác hoặc tìm kiếm người dùng khác bị vô hiệu hóa.
+ Khả năng gửi email mời bị vô hiệu hóa.
- Ngoài ra, tất cả người dùng dưới 16 tuổi đều nhận được sự đối xử đặc biệt sau:
+ Quảng cáo được đặt thành không được cá nhân hóa.
+ Theo dõi hành vi của bên thứ ba bị vô hiệu hóa.
+ Phân tích của bên thứ ba bị vô hiệu hóa.
+ Để ngăn người dùng bị hạn chế sửa đổi các tính năng này, các cài đặt sẽ bị ẩn hoặc chuyển sang màu xám. Trong tương lai, khi chúng tôi chắc chắn rằng người dùng đủ tuổi, chúng tôi sẽ tự động xóa các hạn chế, đặt lại cài đặt về mặc định của họ và hiển thị cài đặt để họ định cấu hình cách họ chọn.
 
- FutureKids là ứng dụng không có quảng cáo, chính vì thế các thông tin được thu thập từ không bao giờ được sử dụng để tiếp thị cho người dùng trẻ em. Cụ thể, thông tin cá nhân được thu thập từ người dùng trẻ em sẽ không bao giờ được sử dụng để phục vụ quảng cáo được nhắm mục tiêu, để xây dựng hồ sơ tiếp thị hành vi hoặc được chia sẻ với các bên thứ ba độc lập cho mục đích tiếp thị.

- Liên quan đến Quy tắc bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em ("COPPA"), FutureKids chỉ thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi với mục đích duy nhất là thực hiện các hoạt động nội bộ của Dịch vụ. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thêm thông tin cá nhân từ những đứa trẻ này, chúng tôi sẽ xóa nó. Nếu bạn tin rằng đúng như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contact@futurekids.edu.vn.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Chính sách bảo hành

Điều khoản sử dụng

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Chính sách thanh toán

©2022 Allrights reserved futurelang.edu.vn

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC FUTURELANG

Mã số doanh nghiệp: 0109053761 ngày cấp 2020-01-06
Tại sở KH và đầu tư TP Hà Nội

TẢI ỨNG DỤNG FUTURELANG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Address: Số 10, Liền Kề 12, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 1900 252586

Website: futurekids.edu.vn

Email: contact@futurekids.edu.vn

Tầng 5, 290 Nguyễn Trãi, Trung Văn, 
Nam Từ Liêm, Hà Nội